Odpolední ScioŠkola – Srdce a oběhová soustava (čtvrtek 23. 3. 2017)

posted in: blog | 0

Každý předcházející čtvrtek jsme se věnovali jedné ze soustav, díky kterým může lidské tělo fungovat. Tento čtvrtek jsme se sešli již po páté a vrhli jsme se na srdce a oběhovou soustavu.

Děti jsou už zvyklé na naši úvodní aktivitu, kdy si nakreslíme vše, na co si z posledního setkání vzpomeneme, nebo co nás zaujalo. Děti doplňují své kresby komentáři a seznamují s nimi tak i ostatní. Povídali jsme si o tom, zda někdo vyzkoušel nějakou z aktivit na rozvoj myšlení, které měly vložené ve svých denících z minula.

Potom jsme se už podívali na srdce. Společně s dětmi jsme si řekli, co vše o srdci víme – kde se nachází, proč je důležité, jakým způsobem funguje, zda ho můžeme ovládat naší vůlí a mnoho dalších zajímavých informací. Děti si vyzkoušely nahmatat svůj tep na ruce nebo na krku a také pomocí doteku cítit tlukot svého srdce. Protože jsme zmínili, že srdce rozvádí krev po celém těle, podívali jsme se blíže i na ni. Vyjmenovali jsme si, jaké druhy krevních buněk známe a k čemu jsou důležité.

Díky krátkému videu o srdci a krvi jsme si mohli naše informace doplnit i o konkrétní vizuální představu, což nám umožnilo snáze celý proces oběhové soustavy pochopit.

Po svačince jsme vyrazili ven trochu se protáhnout. Vyzkoušeli jsme si, jak náročná může být činnost červených i bílých krvinek. Při hře na červené krvinky jsme museli v pořádku přenést kyslík přes klikatící se cestu až k životně důležitému orgánu a od něho zase zpět. Bílé krvinky se zase snažily vyhledat a pochytat všechny bakterie a viry, které se dostali do těla. Všechny bílé i červené krvinky byly velmi šikovné a vše se jim podařilo.

Když jsme se venku hezky proběhli, vrátili jsme se zpět do třídy a vrhli jsme se na vybarvování velkého a malého krevního oběhu. Popsali jsme si, jakým způsobem srdce krev pumpuje do celého těla a odkud kam krev putuje.

Zbývalo však ještě vytvořit srdce a krevní oběh i pro naši postavu, tak jsme se do toho s nadšením pustili. Srdíčko vytvarovaly děti z červené modelíny a jako žíly a tepny nám posloužila červená a modrá brčka.  Nyní má naše postava téměř všechny životně důležité orgány a stačilo by ji jen vdechnout život.

Protože nám zbyl na závěr ještě nějaký čas, popovídali jsme si o tom, co se v těle děje, když máme horečku a jakými cestami se do těla bacily dostávají. Děti také zmínily, při kterých činnostech se mění rychlost a činnost našeho srdce a jak to poznáme.

K závěrečnému úklidu jsme si pustili zábavné video se zpívajícím srdcem. A potom se už všechny děti plné dojmů z dnešního setkání vydaly ke svým rodičům, kde jsme se s nimi rozloučili.

 

Průvodkyně Hanka Pitelková

Leave a Reply