Odpolední SCIO škola: Stroj času (neděle 14. 5. 2017)

posted in: blog | 0

Poslední neděli jsme ve ScioŠkole na Pošepného náměstí přivítali s dětmi i rodiče. Ti nám udělali velikou radost poté, co jsme se dozvěděli, že se děti do naší školy těší i o víkendu. Po příchodu jsme ještě čekali, než budeme kompletní, a tak jsme si čas krátili ve společenské místnosti hraním se stavebnicemi. Poté se naše dvě skupiny rozdělily do učeben, kde děti dostaly poprvé prostor pro své výtvarné umění, aby nakreslily, co si pamatují z minulých setkání. Vždy je zábavné zkoušet uhodnout, co který výtvor vlastně znamená. Některé děti kreslení tak zaujalo, že v něm vesele dál pokračovaly i při povídání si o programu, co nás čeká a nemine.

První společná hra na rozehřátí byla „Výměna rolí“. A jak probíhá? No nejdříve si rodič i dítě zahrají sami sebe při klasickém ranním rituálu buzení, vstávání, snídaně a tak dále. Zajímavé to začne být však v té další části, kdy si oba aktéři své role vymění. Rodiny, které přišly posíleny o sourozence, měly možností výměny ještě víc a docházelo v nich ještě ke komičtějším situacím. Ze závěrečného shrnutí však bylo patrné, že pro obě strany bylo také poučné zjistit, jak každý toho druhého vidí a třeba se nad tím trochu zamyslet.

Ať děláme, co děláme, stejně je jedna z nejoblíbenějších činností svačina. Proto jsme na ni nezapomněli ani tentokrát. A abychom do sebe dostali tu správnou porci energie, sestávala  hlavně z různých druhů ovoce. Rodiče s dětmi při ní měli možnost se nejen dále vzájemně poznat, ale i více prozkoumat prostory ScioŠkoly, jejíž stěny jsou posety zajímavými výtvory žáků.

Ale abychom nezapomněli na naše hlavní téma. Všechny děti naskákaly do vlastnoručně vyrobeného stroje času a přesunuly nás do moderní doby, ve které nás čekala etapová hra rozprostřená po celé škole. Každá rodinka vyrazila vstříc novým zážitkům do učeben, do kterých se však dostala, až po splnění speciálních úkolů. Ty byly zaměřeny na kooperaci jako například společného němého kreslení potřebných věcí na ostrově nebo stavění co nejvyšší věže z papíru. Jiným úkolem bylo uhodnutí hádanky nebo kreslení poslepu, kdy dítě vedlo ruku dočasně oslepeného rodiče. V takto „odemknuté“ místnosti čekalo osm poschovávaných obrázků a několik předmětů z retro doby. Děti pak hádaly, k čemu sloužil walkman a jak funguje rubikova kostka. Po návratu do svých učeben si na připravenou časovou osu na flip chartu nalepily jak nalezené fotky, tak i starší donesené fotografie. Po obědě jsme zkontrolovali správné přiřazení fotek a popovídali si, co nás na hře nejvíce bavilo a jak fungovala týmová spolupráce.

Protože v Odpolední ScioŠkole  nabízíme otevřený prostor ke zpětné vazbě, následovalo zhodnocení celého kurzu a následná diskuse, jak se nám s dětmi spolupracovalo, co se nám podařilo, co nikoliv, a jak bychom mohli vzdělávání formou hry dále zlepšovat. Potěšilo nás, že pro rodiče a snad i děti projekt Odpolední ScioŠkoly splnil svá očekávání, i když ne každému může vyhovovat. Určitě slavil úspěch individuální respektující přístup. Děti pak často překvapily své rodiče po cestě domů, co vše nového se k tématům lidské tělo, pokusy a vynálezy a stroj času dozvěděly.

Na závěr nás čekal slavnostní ceremoniál. Nejprve děti předaly maminkám vlastnoručně pomalované látkové tašky s přáním ke Dni matek. Poté proběhl samotný slavnostní akt, kde se všichni zúčastnění vzájemně rozloučili, lektoři rovněž předali svá hodnocení a gratulace. Dětem pak pogratulovali k úspěšnému zvládnutí kurzu a předali jim vlastnoručně vyrobené mince a památníky plné přáníček. Ač neradi, rozešli jsme se pak do svých domovů, avšak s příslibem, že se s některými z dětí potkáme na dalším běhu kurzu.

Průvodce Miroslav Chytil

Fotografie najdete zde 

Leave a Reply