Nový rozměr v trávení volného času vašeho dítěte.
ROZVÍJET SE! BAVIT SE! UČIT SE!

Dnešní svět nedává příležitost váhat, je důležité umět se v něm orientovat, flexibilně reagovat na aktuální dění a vyhodnocovat informace. Je to výhoda, která pozitivně ovlivní osobní, ale i profesní život vašeho dítěte. Teď, ale i za dvacet let. A my stále toužíme po tom, doplnit jim tyto tolik potřebné dovednosti. Proč by to nešlo ve volném čase? Zábavně, přirozeně a plnohodnotně?

Kritické myšlení

Spolupráce

Objevování

Bezpečné prostředí

Kreativita

Jak vypadá takový nejen kroužek?

Nebojíme se umazat vaše děti. A ono je to tolik baví!

Důkaz, že tvořit, se dá opravdu úplně všude. Uvnitř i venku.

Experimentujeme, zkoušíme a společně objevujeme svět.

Vyberte si nejen kroužek!

Odpolední ScioŠkola

5 - 7 let

čtvrteční odpoledne + jedna neděle za měsíc

Praha, Brno, Olomouc

Odpolední ScioŠkola je příležitost pro děti rozvinout svůj potenciál v bezpečném prostředí. Tento vzdělávací program podporuje autonomii dětí a reflektuje jedinečnost a silné stránky každého účastníka. Projekty si volí samy děti, což jim od začátku dává možnost být plnohodnotnými členy týmu.

Více informací a přihlášky na webu Scio.
příměstské kurzy
a letní tábory

ScioCamp

10 - 16 let

příměstské kurzy a letní tábory

Praha, Brno

Ve všech svých formách i typech rozvíjí přednosti dítěte a pomáhá mu získávat nové dovednosti, často označované jako měkké, tzv. soft skills, jež si, mnohem náročněji, osvojuje řada dospělých v nákladných manažerských kurzech. ScioCampy vycházejí ze zážitkové pedagogiky a moderních trendů v pedagogice.

Více informací a přihlášky na webu Scio.